הכשרות ואירועים

2222.png

סדרת מפגשים "מדברים פסיכוסומטיקה - שיח קליני רב תחומי"
ערב שלישי
20:30-22:30 | 09.12.21

Save the date.png

"גישות עדכניות בפסיכוסומטיקה - מתאוריה לפרקטיקה"
כנס האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה 
08:45-15:00 | 12.03.21

האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה (5).png

הסמינר המקוון של האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

יולי - נובמבר 2020

"גישות למטופל הפסיכוסומטי: אבחון וטיפול"

מפרשים והאגודה לפסיכוסומטיקה.png

הטבה לחברי האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה ברישום לקורסי הכשרה במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

איתן.jpg

כנס הקמת האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

24.11.2017