top of page

הכשרות ואירועים

לוז השתלמויות 2024 עם תיאורי מרצים.png

תוכנית ההשתלמויות השנתית של האגודה לשנת 2024

הכשרות עבר:

פרסום כנס חצי שנתי.png

הכנס החצי שנתי של האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

פסיכוסומטיקה ותובנה: אבחון, מחקר וטיפול

|29.3.2024| 09:00-12:30| ZOOM|

מרצה אורח: ד״ר ריצ׳רד ליין

לצפייה בחלק מהרצאות הכנס לחצו כאן

עבור גישה לכלל ההרצאות, הירשמו לאגודה

מחזור רביעי של הקורס המקוון - ההרשמה נפתחה!

עקרונות האבחון והטיפול בפסיכוסומטיקה
בשיתוף בית הספר הקמוון למקצועות הרפואה בהר"י


11 מפגשים מוקלטים + 3 מפגשי Live

לרישום לחצו כאן

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

'מחברים גוף ונפש - ממעבדת המחקר לחדר הטיפולים'

20-21.10.2022 | מלון דניאל הרצליה

לצפיה בהרצאות הכנס לחצו כאן

ועד חבריי חוג הכאב של איגוד רופאי המשפחה שמח להזמינכם
לכנס פורץ דרך בנושא:


התערבויות ביו-פסיכו-סוציאליות בטיפול בכאב
הכנס פתוח להרשמה לרופאים ולמטפלים בכאב
שאינם מתחום הרפואה

 

26.05.2022 יום חמישי, בבניין הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב

מוזמנים ומוזמנות להירשם למחזור השני בקורס המקוון

עקרונות האבחון והטיפול בפסיכוסומטיקה
בשיתוף בית הספר הקמוון למקצועות הרפואה בהר"י


11 מפגשים מוקלטים + 3 מפגשי Live

3.jpg

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

פותחים צהר לכאב
מבט רב תחומי על טיפול בכאב כרוני


08:45-14:00 | 11.03.22

2222.png

סדרת מפגשים "מדברים פסיכוסומטיקה - שיח קליני רב תחומי"
ערב שלישי
20:30-22:30 | 09.12.21

Save the date.png

"גישות עדכניות בפסיכוסומטיקה - מתאוריה לפרקטיקה"
כנס האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה 
08:45-15:00 | 12.03.21

האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה (5).png

הסמינר המקוון של האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

יולי - נובמבר 2020

"גישות למטופל הפסיכוסומטי: אבחון וטיפול"

מפרשים והאגודה לפסיכוסומטיקה.png

הטבה לחברי האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה ברישום לקורסי הכשרה במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

איתן.jpg

כנס הקמת האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

24.11.2017

bottom of page