top of page

האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה שמחה להציג את הערב המקוון:

מדברים פסיכוסומטיקה:
שיח קליני רב תחומי

אנו שמחים להזמינכם לסדרת המפגשים:

"מדברים פסיכוסומטיקה - שיח קליני רב תחומי".

מטרת המפגשים היא לייצר שיח קליני מגוון אשר נותן קול ונקודת מבט מתוך כל תחום מקצועי.

בכל מפגש יוצג תיאור מקרה קליני בו יתדיינו מומחים מאסכולות טיפוליות שונות (רפואה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, פיזותרפיה ועוד).

* ההשתפות לחברי האגודה הינה ללא עלות

יום חמישי | 12.09.2021 | 20:30-22:30

מדברים פסיכוסומטיקה  09.12.21.png

יום חמישי | 11.11.2021 | 20:30-22:30

הזמנה 11.11.png

יום חמישי | 21.10.2021 | 20:30-22:30

הזמנה.png
bottom of page