top of page

הסמינר המקוון של האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה

גישות למטופל הפסיכוסומטי: אבחון וטיפול

הסמינר התקיים בין חודשי יולי-נובמבר 2020

ההקלטות זמינות לצפיה לכלל חברי האגודה - ניתן להצטרף כחבר אגודה ולקבל לינקים לצפיה בכלל ההקלטות

Faded Sandpaper
כוחו של הידע לרפא - גישתו של ד_ר ג'ון סא

טיפל בכאב כרוני
לפי גישתו של ד"ר ג'ון סארנו

מרצה: ד"ר אמיר צבעוני

יום חמישי, 26.11.20, 21:00

Faded Sandpaper
היבטים בינאישיים ופסיכודינאמיים בפסיכוסו

היבטים בינאישיים ופסיכודינאמיים בפסיכוסומטיקה

מרצה: ד"ר אורי גנור

יום חמישי, 12.11.20, 21:00

Faded Sandpaper
אבחון וטיפול במטופל המסוחרר - גישה משולב

אבחון וטיפול בחולה  המסוחרר:
גישה משולבת - רפואית ופיזיקלית

מרצים: ד"ר יעקב עזרא ומוש אהרוני

יום חמישי, 29.10.20, 21:00

Faded Sandpaper
היבטים מערכתיים בהתמודדות עם מטופלים פסי

היבטים מערכתיים בהתמודדות עם מטופלים פסיכוסומטיים

מרצים: ד"ר אורנה שטטר  וצפנת ליברמן

יום חמישי, 15.10.20, 21:00

Faded Sandpaper
הטיפול המשולב בכאב כרוני  הטיפול פסיכולו

הטיפול המשולב בכאב כרוני:
טיפול פסיכולוגי ופרמקולוגי

מרצים: ד"ר יעקב עזרא ופטריסה מן בוטבול 

יום חמישי, 01.10.20, 21:00

Faded Sandpaper
כיצד לטפל.png

כיצד לטפל במטופל הפסיכוסומטי
גישה אסטרטגית

מרצה: ד"ר יוסי מאירסון

יום חמישי, 17.09.20, 21:00

Faded Sandpaper
כיצד לבשר למטופל הפסיכוסומטי_ (4).png

כיצד לבשר למטופל הפסיכוסומטי:
נקודת מבטו של הפסיכולוג הרפואי

כלים למטפל/ת

מרצה: יונה לוריא

יום חמישי, 03.09.20, 21:00

Faded Sandpaper
כיצד לבשר למטופל הפסיכוסומטי_.png

כיצד לבשר למטופל הפסיכוסומטי:
היבטים רפואיים

מרצה: ד"ר אורנה שטטר

יום חמישי, 20.08.20, 21:00

Faded Sandpaper
הזמנה אורי תמונה.jpg

כיצד לאבחן הפרעות פסיכוסומטיות: הבטים פסיכולוגיים

מרצה: ד"ר אורי גנור

יום חמישי, 06.08.20, 21:00

Faded Sandpaper
כיצד לאבחן הפרעות פסיכוסומטיות (2).png

כיצד לאבחן הפרעות פסיכוסומטיות: הבטים רפואיים

מרצה: ד"ר יעקב עזרא

יום חמישי, 23.07.20, 21:00

bottom of page