גישות עדכניות בפסיכוסומטיקה - מתאוריה לפרקטיקה

האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה גאה להציג את הכנס המקוון:

12.03.21 | 8:45-15:00

הועדה המארגנת של הכנס: ד"ר יוסי מאירסון, ד"ר אורי גנור, ד"ר אורנה שטטר וד"ר אמיר צבעוני

ההשתתפות ללא עלות לחברי האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה לשנת 2021

הזמנה דף ראשון.png