top of page

האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה גאה להציג את הכנס המקוון:

פותחים צהר לכאב

יום שישי - 11.03.22 | 09:00-14:00

הועדה המארגנת של הכנס: ד"ר יוסי מאירסון, ד"ר אורנה שטטר ,ד"ר אמיר צבעוני, פטריסיה מן בוטבול, צפנת ליברמן, יואב בר יוסף

ההשתתפות ללא עלות לחברי האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה לשנת 2022
לינק לכנס ישלח לכלל החברים והחברות יום לפני האירוע !

מבט רב תחומי על טיפול בכאב כרוני
בהשתתפות: ד"ר האוורד שובינר

הזמנה - כנס פסיכוסומטיקה - 11.3.22.jpeg
bottom of page