top of page

האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה שמחה להציג את הכנס השנתי לשנת 2023:

יחסי גוף-נפש: אופקים חדשים בפסיכוסומטיקה

26-27.10.2023 | חמישי - שישי | מלון 'דניאל' הרצליה

%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%97%D7%A6%D7%99%20%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A3_edited.png
1.png
2.png
3.png
4.png
29.png
44444444.png
bottom of page