top of page

רשימת סדנאות קליניות - יום שישי - 21.10.22

הערה: ההשתתפות בסדנאות מותנית ברישום לכנס / רישום כחבר/ה לאגודה

*** לפי חוקי ההיפנוזה בישראל, ההשתתפות בסדנה זו מותרת לרופאים ופסיכולוגים בלבד

bottom of page