top of page

רשימת סדנאות קליניות - יום חמישי - 20.10.22

הערה: ההשתתפות בסדנאות מותנית ברישום לכנס / רישום כחבר/ה לאגודה

סדנה מספר 5

גיל המעבר:
העשור הפסיכוסומטי בחיי האישה

 ענבר פריד צאיג והילה נוימן ליגום

*** לפי חוקי ההיפנוזה בישראל, ההשתתפות בסדנה זו מותרת לרופאים ופסיכולוגים בלבד

bottom of page